Belønningsavtalene

Belønningsmidlene er statlige midler som bevilges de ni største byområdene. Hensikten er å sikre nullvekst i personbiltrafikken, lavere utslipp av klimagasser, økt antall kollektivreiser og å stimulere sykkel og gange. Staten krever nullvekst i personbiltrafikken.

I Kristiansandsregionen er det bussdrift som har fått mest midler. Det har gitt et betydelig løft i busstilbudet og antall passasjerturer.

Kristiansandsregionen har fått belønningsmidler fra staten siden 2004, men det var først i 2009 at regionen begynte å få betydelig økonomisk uttelling. Da innførte staten fireårige avtaler, mot ettårige frem til da. Fra 2009 har regionen inngått tre avtaler: Avtale for 2009-2012, 2013-2016 og avtale for 2017-2019.

Belønningsavtalene – økonomi

I perioden 2009-2018 har regionen fått 780 millioner kroner i belønningsmidler fra staten. De er fordelt slik på de ulike avtalene:
Vi har i tillegg fått ekstra tildelinger på 65 millioner kroner.

2009-2012
285 mill. kr
2013-2016
285 mill. kr
2017-2018
210 mill. kr

Prosjektportefølje belønningsavtalen

Auglandsbukta-Flødemelka kollektivfelt
Kristiansand kommune
Kostnad 67 millioner kroner
Les mer
E39 Kartheiskrysset – Rige kolletivfelt og sykkelvei med fortau
Kristiansand kommune
Kostnad 85 millioner kroner
Les mer
Gang- og sykkelvei Linneflaten-Linnegrøvan
Søgne kommune
Kostnad 3 millioner kroner
Les mer
Gang- og sykkelvei på Birketveit
Iveland kommune
Kostnad 0,4 millioner kroner
Les mer
Gang- og sykkelvei på Langenes
Søgne kommune
Kostnad 15 millioner kroner
Les mer
Gang- og sykkelvei Slettheiveien 28A - Rugdeveien
Kristiansand kommune
Kostnad 4 millioner kroner
Les mer
Gang- og sykkelvei ved Vennesla ungdomsskole
Vennesla kommune
Kostnad Ca 2 millioner kroner
Les mer
Innfartsparkering Erkleivvegen
Vennesla kommune
Kostnad 4 millioner kroner
Les mer
Innfartsparkering Gamle Postgården
Vennesla kommune
Kostnad 1,5 millioner kroner
Les mer
Innfartsparkering Grovane
Vennesla kommune
Kostnad 3,5 millioner kroner
Les mer
Innfartsparkering Kjerlingland
Lillesand kommune
Kostnad 1 millioner kroner
Les mer
Innfartsparkering Nodeland stasjon
Songdalen kommune
Kostnad 1,5 millioner kroner
Les mer
Innfartsparkering Rona
Kristiansand kommune
Kostnad Ca. 2 millioner kroner
Les mer
Innfartsparkering Tangvall
Søgne kommune
Kostnad 10 millioner kroner
Les mer
Innfartsparkering Vikeland
Vennesla kommune
Kostnad 1 million kroner
Les mer
Kollektivfelt E39 Rige-Breimyrkrysset
Kristiansand kommune
Kostnad Ca 30 millioner kroner
Les mer
Kollektivfelt Gartnerløkka-Jørgen Moes gt.
Kristiansand kommune
Kostnad Ca. 45 millioner kroner
Les mer
Morhomvegen – bredt fortau
Birkenes kommune
Kostnad 1,6 millioner kroner
Les mer
Myrane trafikkareal
Birkenes kommune
Kostnad 8 millioner kroner
Les mer
Reguleringsplass Slettheia
Kristiansand kommune
Kostnad 6 millioner kroner
Les mer
Reguleringsplass Sørlandsparken
Kristiansand kommune
Kostnad 1 million kroner
Les mer
Reguleringsplass Voiebyen
Kristiansand kommune
Kostnad 5,3 millioner kroner
Les mer
Sidespor Vatnestrøm stasjon
Iveland kommune
Kostnad 20 mill. kr.
Les mer
Sykkelvei med fortau Dvergsnes skole - Odderhei terrasse
Kristiansand kommune
Kostnad 2 millioner kroner
Les mer
Sykkelvei med fortau Gartnerløkka-Jørgen Moes gate
Kristiansand kommune
Kostnad 40 millioner kroner
Les mer
Sykkelvei med fortau Tretjønnveien, Borghildsvei-Presteheia skole
Kristiansand kommune
Kostnad 6,3 millioner kroner
Les mer
Tollbodgata som kollektivgate
Kristiansand kommune
Kostnad Ca. 13 millioner kroner
Les mer
Vågsbygd terminal
Kristiansand kommune
Kostnad Ca. 12 millioner kroner
Les mer
Veibelysning Hortemo-Stokkeland
Songdalen kommune
Kostnad 3,2 millioner kroner
Les mer