E18 Vollebakken kollektivfelt

Kristiansand

Kostnad:
14,4 millioner kroner

Finansiering: 
Bompenger: 8,7 millioner kroner

Mer informasjon kommer