Fv. 1 Torridalsveien

Kristiansand

Kostnad:
0,15 millioner kroner

Finansiering: 
Bompenger: Ca. 0,13 millioner kroner

Mer informasjon kommer