Fv. 405 Mosby skole-Kvarstein

Kristiansand

Kostnad:
12,2 millioner kroner

Finansiering: 
Bompenger: 1,9 millioner kroner

Mer informasjon kommer