Fv. 456 Vågsbygdveien

Kristiansand

Lengde: 
2,3 kilometer hovedveg + sidevegnett

Kostnad:
1391 millioner kroner

Finansiering: 
Bompenger

Bygd: 
2014

Fv. 456 Vågsbygdveien er hovedveg for en stor del av Kristiansands befolkning. Hovedmålet med ny veg var å få bukt med køproblemene. I 2014 sto ny vei ferdig, inkludert den 1,3 kilometer lange Vågsbygdporten.