Fv. 160 Høllen vest-Torve

Søgne

Kostnad:
2,1 millioner kroner

Finansiering: 
Bompenger: 1,4 millioner kroner

Mer informasjon kommer