Fv. 456 Lumber-Møvik

Kristiansand

Kostnad:
8 millioner kroner

Finansiering: 
Bompenger: 3,2 millioner kroner

Mer informasjon kommer