Gang- og sykkelvei Linneflaten-Linnegrøvan

Søgne

Strekning: 
910 meter

Kostnad:
3 millioner kroner

Finansiering:
Belønningsmidler

Bygd:
2016

I juni 2016 ble det åpnet en gang- og sykkelvei fra Linneflaten til Linnegrøvan, i nærheten av kommunesenteret Tangvall i Søgne. Gang- og sykkelveien er en kombinert turvei, snarvei og skolevei. Nygård skole ligger like i nærheten. Det er bygd en avstikker opp til Nygårdsheia, slik at gang- sykkelveien er knyttet sammen med veien videre til skolen.
 

Den nye gang- og sykkelveien er en flott snarvei fra Tangvall til kultursenteret Søgne Gamle Prestegård, men også en snarvei for arbeidstakere som har sin jobb på Linneflaten og Linnegrøvan. På den 910 meter lange strekningen snor gang- og sykkelveien seg gjennom skog og langs Søgneelva – et virkelig flott naturområde. Den tangerer også vakkert jordbrukslandskap. 

Dette er en gammel driftevei som nå er opparbeidet med asfaltdekke og høy standard. Den gamle traseen, med sin opprinnelige kurvatur, er opprettholdt. Mot elva er det lagt stabbestein med smijernsgjerde. Asfaltert bredde er 3 meter.