Gang- og sykkelvei på Langenes

Søgne

Strekning:
1,1 kilometer

Kostnad:
15 millioner kroner

Finansiering:
4,2 millioner kroner i belønningsmidler og 2 millioner kroner fra Vest-Agder fylkeskommune. Anlegget ble fullfinansiert av Repstad Eiendom som utbygger av Kileheia boligfelt.

Bygd:
2018

De sentrale delene av Langenes har fått gang- og sykkelvei på strekningen Annas rom til Kileheia boligfelt. Slik ble skoleveien til og fra Langenes skole trygg. Alle innbyggere har fått en trygg ferdselsåre, som samtidig er en fin turvei. Gang- og sykkelveien gir også en flott mulighet til å forflytte seg miljøvennlig til friluftsområdene ved Kilen, enten til fots eller på sykkel. Som en del av prosjektet er det bygd en ca. 100 meter lang, gruset tursti fra Kileheia til Kilen.

Ordfører Astrid Hilde og en elev på Langenes skole klippet snor i vinterlandskap. Foto: Bjørne Jortveit.

Ordfører Astrid Hilde og en elev på Langenes skole klippet snor i vinterlandskap. Foto: Bjørne Jortveit.