Gang- og sykkelvei Slettheiveien 28A - Rugdeveien

Kristiansand

Lengde:
50 meter

Kostnad: 
4 millioner kroner

Finansiering: 
Belønningsmidler

Bygd:
2017

Beboere i flere boligblokker på Slettheia hadde etterspurt en snarvei til busstopp i Rugdeveien. Denne ble bygd som en gang- og sykkelvei i 2017. Strekningen er ca. 50 meter. For å tilpasse snarveien til det eksisterende veinettet mellom blokkene, ble det gjort ytterligere forbedringer.