Innfartsparkering Nodeland stasjon

Songdalen

Kostnad:
1,5 millioner kroner

Finansiering: 
Halvparten fra Bane Nor og halvparten fra belønningsmidler.

Bygd:
2012

Innfartsparkeringen ved Nodelands stasjon i Songdalen var et samarbeidsprosjekt mellom Bane Nor og Areal- og transportplansamarbeidet (ATP). Det ble bygd samtidig med at Bane Nor bygde ny jernbanestasjon på Nodeland for 148 millioner kroner. Anlegget inkluderer dobbelt så langs krysningsspor som tidligere, ny jernbanebro, nye plattformer, nytt signalanlegg, ny kjøreledning og innfartsparkering med plass til 47 biler. Det er også satt opp 42 sykkelstativ med tak. I tillegg ble det anlagt ladestasjon for elbiler.

Daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa åpnet nye Nodeland stasjon med innfartsparkering i 2012. Foto: Bjørne Jortveit

Daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa åpnet nye Nodeland stasjon med innfartsparkering i 2012. Foto: Bjørne Jortveit