Innfartsparkering Tangvall

Søgne

Kostnad:
10 millioner kroner

Finansiering:
Belønningsmidler

Bygd:
2010

Innfartsparkeringen på Tangvall i Søgne er regionens største med 172 biloppstilingsplasser. Det er stor arbeidsinnpendling til Kristiansand, slik at potensialet for kollektivtrafikk er stort. Det er også dårlig kollektivdekning i vestre deler av kommunen, så kommunesenteret Tangvall er en meget god plassering for innfartsparkeringen. Til anlegget hører også 15 sykkelparkeringsplasser og 4 ladepunkter for elbil. 

Innfartsparkeringen ligger kloss i E 39 med adkomst til kollektivtrafikk på E39. Avstanden til kollektivterminalen på Tangvall er kort.