Reguleringsplass Slettheia

Kristiansand

Kostnad:
6 millioner kroner

Finansiering:
Belønningsmidler

Bygd:
2016

Reguleringsplass Slettheia ble ferdigstilt i desember 2016, og tatt i bruk i januar 2017. Dette gjelder metrorute M3, en av de mest brukte bussrutene i regionen. Bussruten er lagt om en pendelrute gjennom Slettheia, det vil si at bussene kjører på samme streng opp til Slettheia som på returen mot byen. Bussene reguleres, det vil si at de står og venter til de skal i rute på reguleringsplassen ved Slettheitoppen. Der er det plass til 5-6 busser. Det er også bygd sjåførbu med oppholdsrom og toalett. Reguleringsplassen er bygd slik at den også kan brukes hvis man senere velger å la bussene gå motsatt vei.