Reguleringsplass Voiebyen

Kristiansand

Bygd:
2017

Kostnad:
5,3 millioner kroner

Finansiering: 
Belønningsmidler

Reguleringsplassen i Skonnertveien i Voiebyen ble ferdig anlagt høsten 2017 og satt i drift 2. januar 2018. Da denne reguleringsplassen var bygd ferdig, ble metrorute M2 omgjort fra ringrute til pendelrute. Før gikk bussruten i Voie ringvei og Skonnertveien med retur på Vågsbygdveien til byen. Etter omleggingen går M2 begge veier på samme streng gjennom Voiebyen. Dette er en stor fordel for innbyggerne i Voiebyen. Reisetiden forkortes og det er enklere å forstå hvordan bussene går. Tiltaket muliggjorde en av de største omleggingene av bussrutene i Kristiansand.

M2 er en av de mest trafikkerte rutene i byen. Reguleringsplassen innbefatter to venteplasser for busser og en sjåførbu. Området er strammet opp. Tidligere var det i dårlig forfatning.