Sykkelvei med fortau Dvergsnes skole - Odderhei terrasse

Kristiansand

Lengde:
300 meter

Kostnad:
2 millioner kroner

Finansering: 
Belønningsmidler

Bygd:
2016

En ca. 300 meter lang og ganske trafikkfarlig gang- og sykkelvei, rett ved Dvergsnes skole i Randesund, ble utvidet i 2016. Den ble omgjort til separert sykkelvei med gangfelt. Fra skolen og opp til Odderhei terrasse ligger en ganske bratt bakke. Når elever og andre sykler nedover, går det fort unna. Med separering mellom syklende og gående blir det tryggere.