Veibelysning Hortemo-Stokkeland

Songdalen

Strekning: 
4,5 kilometer

Kostnad:
3,2 millioner kroner

Bygd:
2016

21. desember 2016 ble den første strekningen med ledlys på fylkesveier i Vest-Agder formelt åpnet. Det er satt opp 130 stolper med en høyde på 8 meter. Bedre lys gir langt bedre trafikksikkerhet. Ledlys er mye billigere å vedlikeholde enn tradisjonelt veilys. Ekstra omkostninger ved bygging er innspart etter fem år. Satsingen på denne strekningen i Songdalen er et ledd i et større ledlysprosjekt for hele Vest-Agder. 

Det er brukt ledbelysning på strekningen Hortemo-Stokkeland. Ledlys er billigere å vedlikeholde og bruker mindre strøm. 
Foto. Statens vegvesen

Det er brukt ledbelysning på strekningen Hortemo-Stokkeland. Ledlys er billigere å vedlikeholde og bruker mindre strøm. Foto. Statens vegvesen