Prosjektoversikt

Auglandsbukta-Flødemelka kollektivfelt
Kristiansand kommune
Kostnad 67 millioner kroner
Les mer
E18 Vollebakken kollektivfelt
Kristiansand kommune
Kostnad 14,4 millioner kroner
Les mer
E39 Kartheikrysset-Rigekrysset
Kristiansand kommune
Kostnad 87,4 millioner kroner
Les mer
E39 Kartheiskrysset – Rige kolletivfelt og sykkelvei med fortau
Kristiansand kommune
Kostnad 85 millioner kroner
Les mer
E39 Rigekrysset-Breimyr
Kristiansand kommune
Kostnad 60,8 millioner kroner
Les mer
Fv. 1 Haus-Kvarstein bru
Kristiansand kommune
Kostnad 1,3 millioner kroner
Les mer
Fv. 1 Torridalsveien
Kristiansand kommune
Kostnad 0,15 millioner kroner
Les mer
Fv. 114 MPG Lunde sentrum
Kostnad 4,9 millioner kroner
Les mer
Fv. 114 Tofteland bru-Volleberg
Songdalen kommune
Kostnad 2 millioner kroner
Les mer
Fv. 160 Høllen vest-Torve
Søgne kommune
Kostnad 2,1 millioner kroner
Les mer
Fv. 160/Fv. 159 Torve-Moneveien
Kostnad 12,3 millioner kroner
Les mer
Fv. 204 Samfunnet skole, gang- og sykkelvei
Søgne kommune
Kostnad 4,5 millioner kroner
Les mer
Fv. 239 Møglestu-Stykkene
Lillesand kommune
Kostnad 10,6 millioner kroner
Les mer
Fv. 303 Kuliavegen, samferdselstiltak
Songdalen kommune
Kostnad 35,2 millioner kroner
Les mer
Fv. 401 GS Høvåg-indre Årsnes
Lillesand kommune
Kostnad 12.3 millioner kroner
Les mer
Fv. 402 Møglestu-Stormyr
Lillesand kommune
Kostnad 7,8 millioner kroner
Les mer
Fv. 402 Møglestu-Stormyr, gang- og sykkelvei
Lillesand kommune
Kostnad 7,8 millioner kroner
Les mer
Fv. 405 Hagen-Samkom
Vennesla kommune
Kostnad 48,3 millioner kroner
Les mer
Fv. 405 Mosby skole-Kvarstein
Kristiansand kommune
Kostnad 12,2 millioner kroner
Les mer
Fv. 405 Venneslavegen - Holtevegen
Vennesla kommune
Kostnad 4,2 millioner kroner
Les mer
Fv. 452 Fagerholt - Justvik
Kristiansand kommune
Kostnad 100,9 millioner kroner
Les mer
Fv. 454 Bruveien-Drivenesvegen
Vennesla kommune
Kostnad 5,9 millioner kroner
Les mer
Fv. 456 Auglandsbukta-Flødemelka
Kristiansand kommune
Kostnad 76,4 millioner kroner
Les mer
Fv. 456 Lumber-Møvik
Kristiansand kommune
Kostnad 8 millioner kroner
Les mer
Fv. 456 Vågsbygdveien
Kristiansand kommune
Kostnad 1391 millioner kroner
Les mer
Fv. 461 Brennåsen - Nodeland gang- og sykkelvei
Songdalen kommune
Kostnad 24,9 millioner kroner
Les mer
Fv. 72 Lundekleiva belysning
Søgne kommune
Kostnad 0,64 millioner kroner
Les mer
Gang- og sykkelvei Linneflaten-Linnegrøvan
Søgne kommune
Kostnad 3 millioner kroner
Les mer
Gang- og sykkelvei på Birketveit
Iveland kommune
Kostnad 0,4 millioner kroner
Les mer
Gang- og sykkelvei på Langenes
Søgne kommune
Kostnad 15 millioner kroner
Les mer
Gang- og sykkelvei Slettheiveien 28A - Rugdeveien
Kristiansand kommune
Kostnad 4 millioner kroner
Les mer
Gang- og sykkelvei ved Vennesla ungdomsskole
Vennesla kommune
Kostnad Ca 2 millioner kroner
Les mer
Innfartsparkering Erkleivvegen
Vennesla kommune
Kostnad 4 millioner kroner
Les mer
Innfartsparkering Gamle Postgården
Vennesla kommune
Kostnad 1,5 millioner kroner
Les mer
Innfartsparkering Grovane
Vennesla kommune
Kostnad 3,5 millioner kroner
Les mer
Innfartsparkering Kjerlingland
Lillesand kommune
Kostnad 1 millioner kroner
Les mer
Innfartsparkering Nodeland stasjon
Songdalen kommune
Kostnad 1,5 millioner kroner
Les mer
Innfartsparkering Rona
Kristiansand kommune
Kostnad Ca. 2 millioner kroner
Les mer
Innfartsparkering Tangvall
Søgne kommune
Kostnad 10 millioner kroner
Les mer
Innfartsparkering Vikeland
Vennesla kommune
Kostnad 1 million kroner
Les mer
Kollektivfelt E39 Rige-Breimyrkrysset
Kristiansand kommune
Kostnad Ca 30 millioner kroner
Les mer
Kollektivfelt Gartnerløkka-Jørgen Moes gt.
Kristiansand kommune
Kostnad Ca. 45 millioner kroner
Les mer
Kommunal vei sykkelfelt Tordenskjoldsgate
Kristiansand kommune
Kostnad 1,8 millioner kroner
Les mer
Morhomvegen – bredt fortau
Birkenes kommune
Kostnad 1,6 millioner kroner
Les mer
Myrane trafikkareal
Birkenes kommune
Kostnad 8 millioner kroner
Les mer
Reguleringsplass Slettheia
Kristiansand kommune
Kostnad 6 millioner kroner
Les mer
Reguleringsplass Sørlandsparken
Kristiansand kommune
Kostnad 1 million kroner
Les mer
Reguleringsplass Voiebyen
Kristiansand kommune
Kostnad 5,3 millioner kroner
Les mer
Rundkjøring Langemyr
Kristiansand kommune
Kostnad 3 millioner kroner
Les mer
Rv. 41 GS Flaksvann - Gamle Mollestad
Birkenes kommune
Kostnad ​​​​​​​27 millioner kroner
Les mer
Rv. 41 Krageboen
Kristiansand kommune
Kostnad 3,7 millioner kroner
Les mer
Rv. 41 Ryen
Kristiansand kommune
Kostnad 0,68 millioner kroner
Les mer
Rv. 461 Skinnarsmoen - Hortemo
Songdalen kommune
Kostnad 15,5 millioner kroner
Les mer
Rv. 9 Homme-Skarpengland, gang- og sykkelvei
Vennesla kommune
Kostnad 14,4 millioner kroner
Les mer
Rv. 9 Homstean, miljøgate/gang- og sykkelvei
Vennesla kommune
Kostnad 5,5 millioner kroner
Les mer
Sidespor Vatnestrøm stasjon
Iveland kommune
Kostnad 20 mill. kr.
Les mer
Sykkelvei med fortau Dvergsnes skole - Odderhei terrasse
Kristiansand kommune
Kostnad 2 millioner kroner
Les mer
Sykkelvei med fortau Gartnerløkka-Jørgen Moes gate
Kristiansand kommune
Kostnad 40 millioner kroner
Les mer
Sykkelvei med fortau Tretjønnveien, Borghildsvei-Presteheia skole
Kristiansand kommune
Kostnad 6,3 millioner kroner
Les mer
Tollbodgata som kollektivgate
Kristiansand kommune
Kostnad Ca. 13 millioner kroner
Les mer
Vågsbygd terminal
Kristiansand kommune
Kostnad Ca. 12 millioner kroner
Les mer
Veibelysning Hortemo-Stokkeland
Songdalen kommune
Kostnad 3,2 millioner kroner
Les mer