E39 Kartheiskrysset – Rige kolletivfelt og sykkelvei med fortau

Kristiansand

Lengde:
1300 meter kollektivfelt og 1 kilometer sykkelvei med fortau

Kostnad:
85 millioner kroner

Finansiering:   
Bompenger, riksveimidler og belønningsmidler

Bygd:
2015

2. november 2015 ble det klippet snor for 1,3 kilometer kollektivfelt, 1 kilometer gang- og sykkelvei med fortau og 1 kilometer midtdeler på E39. Prosjektet på strekningen Kartheikrysset-Rige har kostet 85 millioner kroner. En betydelig hindring for bussene ble historie.

Ikke minst syklistene har fått en flott anlegg. Den nye gang- og sykkelveien har fått sykkelekspress-standard: 3 meter sykkelvei med gul midtstripe og 2 meter bredt fortau. I tillegg er største delen av strekningen bak en solid støyskjerm som tåler en trøkk.

Kjell-Erik Olsen var første syklist til å teste sykkelveien med fortau. Han fikk blomster av fylkesordfører Terje Damman.