Personbiltrafikk

Personbiltrafikken i Kristiansandsregionen har ikke økt i perioden 2009-2018.
I perioden 2009-2012 rapporterte regionen til staten på vegvesenets fire tellepunkter på innfartsveiene til Kristiansand.
Antall personbiler var 0,7 % lavere i 2012 enn i 2008. 

Fra 2013 har regionen rapportert på antall passeringer gjennom de fem bomstasjonene i Kristiansand. 
I 2018 var personbiltrafikken 1,2 % lavere enn i 2012. 

Rushtrafikken er redusert med ca. 3 % fra 2012 til 2018. 

Av alle personbiler som passerte bomstasjonene i 2018, var 11,5 % elbiler. I 2013 var bare 0,7 % elbiler. 

Vei/bil prosjekter

E39 Kartheikrysset-Rigekrysset
Kristiansand kommune
Kostnad 87,4 millioner kroner
Les mer
E39 Rigekrysset-Breimyr
Kristiansand kommune
Kostnad 60,8 millioner kroner
Les mer
Fv. 1 Haus-Kvarstein bru
Kristiansand kommune
Kostnad 1,3 millioner kroner
Les mer
Fv. 114 MPG Lunde sentrum
Kostnad 4,9 millioner kroner
Les mer
Fv. 114 Tofteland bru-Volleberg
Songdalen kommune
Kostnad 2 millioner kroner
Les mer
Fv. 160 Høllen vest-Torve
Søgne kommune
Kostnad 2,1 millioner kroner
Les mer
Fv. 303 Kuliavegen, samferdselstiltak
Songdalen kommune
Kostnad 35,2 millioner kroner
Les mer
Fv. 401 GS Høvåg-indre Årsnes
Lillesand kommune
Kostnad 12.3 millioner kroner
Les mer
Fv. 405 Hagen-Samkom
Vennesla kommune
Kostnad 48,3 millioner kroner
Les mer
Fv. 405 Mosby skole-Kvarstein
Kristiansand kommune
Kostnad 12,2 millioner kroner
Les mer
Fv. 405 Venneslavegen - Holtevegen
Vennesla kommune
Kostnad 4,2 millioner kroner
Les mer
Fv. 452 Fagerholt - Justvik
Kristiansand kommune
Kostnad 100,9 millioner kroner
Les mer
Fv. 454 Bruveien-Drivenesvegen
Vennesla kommune
Kostnad 5,9 millioner kroner
Les mer
Fv. 456 Lumber-Møvik
Kristiansand kommune
Kostnad 8 millioner kroner
Les mer
Fv. 456 Vågsbygdveien
Kristiansand kommune
Kostnad 1391 millioner kroner
Les mer
Fv. 72 Lundekleiva belysning
Søgne kommune
Kostnad 0,64 millioner kroner
Les mer
Innfartsparkering Erkleivvegen
Vennesla kommune
Kostnad 4 millioner kroner
Les mer
Innfartsparkering Gamle Postgården
Vennesla kommune
Kostnad 1,5 millioner kroner
Les mer
Innfartsparkering Grovane
Vennesla kommune
Kostnad 3,5 millioner kroner
Les mer
Innfartsparkering Kjerlingland
Lillesand kommune
Kostnad 1 millioner kroner
Les mer
Innfartsparkering Nodeland stasjon
Songdalen kommune
Kostnad 1,5 millioner kroner
Les mer
Innfartsparkering Rona
Kristiansand kommune
Kostnad Ca. 2 millioner kroner
Les mer
Innfartsparkering Tangvall
Søgne kommune
Kostnad 10 millioner kroner
Les mer
Innfartsparkering Vikeland
Vennesla kommune
Kostnad 1 million kroner
Les mer
Rundkjøring Langemyr
Kristiansand kommune
Kostnad 3 millioner kroner
Les mer
Rv. 41 GS Flaksvann - Gamle Mollestad
Birkenes kommune
Kostnad ​​​​​​​27 millioner kroner
Les mer
Rv. 41 Ryen
Kristiansand kommune
Kostnad 0,68 millioner kroner
Les mer
Rv. 461 Skinnarsmoen - Hortemo
Songdalen kommune
Kostnad 15,5 millioner kroner
Les mer
Veibelysning Hortemo-Stokkeland
Songdalen kommune
Kostnad 3,2 millioner kroner
Les mer