E39 Rigekrysset-Breimyr

Kristiansand

Kostnad:
60,8 millioner kroner

Finansiering: 
Bompenger: 12,2 millioner kroner

Mer informasjon kommer