Gang- og sykkelvei

Ca. 29 kilometer ny eller rehabilitert gang- og sykkelvei, i tillegg til 9 kilometer gang- og sykkelvei mellom Lillesand og Birkeland, finansiert gjennom bompengeordning på E18 Arendal-Tvedestrand.

Sykkeltrafikken i Kristiansandsregionen har økt i perioden 2009-2018. Sykkeltellepunktet i Hannevika viste i perioden en vekst på ca. 29 %. Grunnlaget for statistikken er såkalt sikre uker, som betyr at vintermånedene og ferieperioder er tatt ut. Kristiansand ble i 2018 kåret til Norges beste sykkelby av Syklistenes landsforening. 

De nasjonale reisevaneundersøkelsene i 2009 og 2013/2014 viser at sykkelandelen økte fra 8 til 10 % i Kristiansand og fra 7 til 8 % i regionen. 

Den gode utviklingen for sykling er først og fremst et resultat av at gang- sykkelveinettet er blitt stadig bedre, men også en følge av bompenger og tidsdifferensierte bomsatser. Satsing på gang- og sykkelkampanjer har også hatt betydning.

Det finnes ikke målinger av hvor mange som går, men de nasjonale reisevaneundersøkelsene viser at andelen gåturer ligger stabilt på drøyt 20 % av totalt antall reiser vi foretar.

Gang- og sykkelveiprosjekter

Fv. 160/Fv. 159 Torve-Moneveien
Kostnad 12,3 millioner kroner
Les mer
Fv. 204 Samfunnet skole, gang- og sykkelvei
Søgne kommune
Kostnad 4,5 millioner kroner
Les mer
Fv. 402 Møglestu-Stormyr
Lillesand kommune
Kostnad 7,8 millioner kroner
Les mer
Fv. 402 Møglestu-Stormyr, gang- og sykkelvei
Lillesand kommune
Kostnad 7,8 millioner kroner
Les mer
Fv. 461 Brennåsen - Nodeland gang- og sykkelvei
Songdalen kommune
Kostnad 24,9 millioner kroner
Les mer
Gang- og sykkelvei Linneflaten-Linnegrøvan
Søgne kommune
Kostnad 3 millioner kroner
Les mer
Gang- og sykkelvei på Birketveit
Iveland kommune
Kostnad 0,4 millioner kroner
Les mer
Gang- og sykkelvei på Langenes
Søgne kommune
Kostnad 15 millioner kroner
Les mer
Gang- og sykkelvei Slettheiveien 28A - Rugdeveien
Kristiansand kommune
Kostnad 4 millioner kroner
Les mer
Gang- og sykkelvei ved Vennesla ungdomsskole
Vennesla kommune
Kostnad Ca 2 millioner kroner
Les mer
Kommunal vei sykkelfelt Tordenskjoldsgate
Kristiansand kommune
Kostnad 1,8 millioner kroner
Les mer
Morhomvegen – bredt fortau
Birkenes kommune
Kostnad 1,6 millioner kroner
Les mer
Rv. 41 Krageboen
Kristiansand kommune
Kostnad 3,7 millioner kroner
Les mer
Rv. 9 Homme-Skarpengland, gang- og sykkelvei
Vennesla kommune
Kostnad 14,4 millioner kroner
Les mer
Rv. 9 Homstean, miljøgate/gang- og sykkelvei
Vennesla kommune
Kostnad 5,5 millioner kroner
Les mer
Sykkelvei med fortau Dvergsnes skole - Odderhei terrasse
Kristiansand kommune
Kostnad 2 millioner kroner
Les mer
Sykkelvei med fortau Gartnerløkka-Jørgen Moes gate
Kristiansand kommune
Kostnad 40 millioner kroner
Les mer
Sykkelvei med fortau Tretjønnveien, Borghildsvei-Presteheia skole
Kristiansand kommune
Kostnad 6,3 millioner kroner
Les mer