Fv. 402 Møglestu-Stormyr, gang- og sykkelvei

Lillesand

Kostnad:
7,8 millioner kroner

Finansiering: 
Bompenger: 0,63 millioner kroner

Mer informasjon kommer