Prosjektoversikt

Informasjon om Auglandsbukta-Flødemelka kollektivfelt
Auglandsbukta-Flødemelka kollektivfelt
Kristiansand kommune
Kostnad 67 millioner kroner

Les mer

Informasjon om E18 Vollebakken kollektivfelt
E18 Vollebakken kollektivfelt
Kristiansand kommune
Kostnad 14,4 millioner kroner

Les mer

Informasjon om E39 Kartheikrysset-Rigekrysset
E39 Kartheikrysset-Rigekrysset
Kristiansand kommune
Kostnad 87,4 millioner kroner

Les mer

Informasjon om E39 Kartheiskrysset – Rige kolletivfelt og sykkelvei med fortau
E39 Kartheiskrysset – Rige kolletivfelt og sykkelvei med fortau
Kristiansand kommune
Kostnad 85 millioner kroner

Les mer

Informasjon om E39 Rigekrysset-Breimyr
E39 Rigekrysset-Breimyr
Kristiansand kommune
Kostnad 60,8 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Fv. 1 Haus-Kvarstein bru
Fv. 1 Haus-Kvarstein bru
Kristiansand kommune
Kostnad 1,3 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Fv. 1 Torridalsveien
Fv. 1 Torridalsveien
Kristiansand kommune
Kostnad 0,15 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Fv. 114 MPG Lunde sentrum
Fv. 114 MPG Lunde sentrum

Kostnad 4,9 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Fv. 114 Tofteland bru-Volleberg
Fv. 114 Tofteland bru-Volleberg
Songdalen kommune
Kostnad 2 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Fv. 160 Høllen vest-Torve
Fv. 160 Høllen vest-Torve
Søgne kommune
Kostnad 2,1 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Fv. 160/Fv. 159 Torve-Moneveien
Fv. 160/Fv. 159 Torve-Moneveien

Kostnad 12,3 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Fv. 204 Samfunnet skole, gang- og sykkelvei
Fv. 204 Samfunnet skole, gang- og sykkelvei
Søgne kommune
Kostnad 4,5 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Fv. 239 Møglestu-Stykkene
Fv. 239 Møglestu-Stykkene
Lillesand kommune
Kostnad 10,6 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Fv. 303 Kuliavegen, samferdselstiltak
Fv. 303 Kuliavegen, samferdselstiltak
Songdalen kommune
Kostnad 35,2 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Fv. 401 GS Høvåg-indre Årsnes
Fv. 401 GS Høvåg-indre Årsnes
Lillesand kommune
Kostnad 12.3 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Fv. 402 Møglestu-Stormyr
Fv. 402 Møglestu-Stormyr
Lillesand kommune
Kostnad 7,8 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Fv. 402 Møglestu-Stormyr, gang- og sykkelvei
Fv. 402 Møglestu-Stormyr, gang- og sykkelvei
Lillesand kommune
Kostnad 7,8 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Fv. 405 Hagen-Samkom
Fv. 405 Hagen-Samkom
Vennesla kommune
Kostnad 48,3 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Fv. 405 Mosby skole-Kvarstein
Fv. 405 Mosby skole-Kvarstein
Kristiansand kommune
Kostnad 12,2 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Fv. 405 Venneslavegen - Holtevegen
Fv. 405 Venneslavegen - Holtevegen
Vennesla kommune
Kostnad 4,2 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Fv. 452 Fagerholt - Justvik
Fv. 452 Fagerholt - Justvik
Kristiansand kommune
Kostnad 100,9 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Fv. 454 Bruveien-Drivenesvegen
Fv. 454 Bruveien-Drivenesvegen
Vennesla kommune
Kostnad 5,9 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Fv. 456 Auglandsbukta-Flødemelka
Fv. 456 Auglandsbukta-Flødemelka
Kristiansand kommune
Kostnad 76,4 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Fv. 456 Lumber-Møvik
Fv. 456 Lumber-Møvik
Kristiansand kommune
Kostnad 8 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Fv. 456 Vågsbygdveien
Fv. 456 Vågsbygdveien
Kristiansand kommune
Kostnad 1391 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Fv. 461 Brennåsen - Nodeland gang- og sykkelvei
Fv. 461 Brennåsen - Nodeland gang- og sykkelvei
Songdalen kommune
Kostnad 24,9 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Fv. 72 Lundekleiva belysning
Fv. 72 Lundekleiva belysning
Søgne kommune
Kostnad 0,64 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Gang- og sykkelvei Linneflaten-Linnegrøvan
Gang- og sykkelvei Linneflaten-Linnegrøvan
Søgne kommune
Kostnad 3 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Gang- og sykkelvei på Birketveit
Gang- og sykkelvei på Birketveit
Iveland kommune
Kostnad 0,4 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Gang- og sykkelvei på Langenes
Gang- og sykkelvei på Langenes
Søgne kommune
Kostnad 15 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Gang- og sykkelvei Slettheiveien 28A - Rugdeveien
Gang- og sykkelvei Slettheiveien 28A - Rugdeveien
Kristiansand kommune
Kostnad 4 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Gang- og sykkelvei ved Vennesla ungdomsskole
Gang- og sykkelvei ved Vennesla ungdomsskole
Vennesla kommune
Kostnad Ca 2 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Innfartsparkering Erkleivvegen
Innfartsparkering Erkleivvegen
Vennesla kommune
Kostnad 4 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Innfartsparkering Gamle Postgården
Innfartsparkering Gamle Postgården
Vennesla kommune
Kostnad 1,5 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Innfartsparkering Grovane
Innfartsparkering Grovane
Vennesla kommune
Kostnad 3,5 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Innfartsparkering Kjerlingland
Innfartsparkering Kjerlingland
Lillesand kommune
Kostnad 1 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Innfartsparkering Nodeland stasjon
Innfartsparkering Nodeland stasjon
Songdalen kommune
Kostnad 1,5 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Innfartsparkering Rona
Innfartsparkering Rona
Kristiansand kommune
Kostnad Ca. 2 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Innfartsparkering Tangvall
Innfartsparkering Tangvall
Søgne kommune
Kostnad 10 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Innfartsparkering Vikeland
Innfartsparkering Vikeland
Vennesla kommune
Kostnad 1 million kroner

Les mer

Informasjon om Kollektivfelt E39 Rige-Breimyrkrysset
Kollektivfelt E39 Rige-Breimyrkrysset
Kristiansand kommune
Kostnad Ca 30 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Kollektivfelt Gartnerløkka-Jørgen Moes gt.
Kollektivfelt Gartnerløkka-Jørgen Moes gt.
Kristiansand kommune
Kostnad Ca. 45 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Kommunal vei sykkelfelt Tordenskjoldsgate
Kommunal vei sykkelfelt Tordenskjoldsgate
Kristiansand kommune
Kostnad 1,8 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Morhomvegen – bredt fortau
Morhomvegen – bredt fortau
Birkenes kommune
Kostnad 1,6 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Myrane trafikkareal
Myrane trafikkareal
Birkenes kommune
Kostnad 8 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Reguleringsplass Slettheia
Reguleringsplass Slettheia
Kristiansand kommune
Kostnad 6 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Reguleringsplass Sørlandsparken
Reguleringsplass Sørlandsparken
Kristiansand kommune
Kostnad 1 million kroner

Les mer

Informasjon om Reguleringsplass Voiebyen
Reguleringsplass Voiebyen
Kristiansand kommune
Kostnad 5,3 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Rundkjøring Langemyr
Rundkjøring Langemyr
Kristiansand kommune
Kostnad 3 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Rv. 41 GS Flaksvann - Gamle Mollestad
Rv. 41 GS Flaksvann - Gamle Mollestad
Birkenes kommune
Kostnad ​​​​​​​27 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Rv. 41 Krageboen
Rv. 41 Krageboen
Kristiansand kommune
Kostnad 3,7 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Rv. 41 Ryen
Rv. 41 Ryen
Kristiansand kommune
Kostnad 0,68 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Rv. 461 Skinnarsmoen - Hortemo
Rv. 461 Skinnarsmoen - Hortemo
Songdalen kommune
Kostnad 15,5 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Rv. 9 Homme-Skarpengland, gang- og sykkelvei
Rv. 9 Homme-Skarpengland, gang- og sykkelvei
Vennesla kommune
Kostnad 14,4 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Rv. 9 Homstean, miljøgate/gang- og sykkelvei
Rv. 9 Homstean, miljøgate/gang- og sykkelvei
Vennesla kommune
Kostnad 5,5 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Sidespor Vatnestrøm stasjon
Sidespor Vatnestrøm stasjon
Iveland kommune
Kostnad 20 mill. kr.

Les mer

Informasjon om Sykkelvei med fortau Dvergsnes skole - Odderhei terrasse
Sykkelvei med fortau Dvergsnes skole - Odderhei terrasse
Kristiansand kommune
Kostnad 2 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Sykkelvei med fortau Gartnerløkka-Jørgen Moes gate
Sykkelvei med fortau Gartnerløkka-Jørgen Moes gate
Kristiansand kommune
Kostnad 40 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Sykkelvei med fortau Tretjønnveien, Borghildsvei-Presteheia skole
Sykkelvei med fortau Tretjønnveien, Borghildsvei-Presteheia skole
Kristiansand kommune
Kostnad 6,3 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Tollbodgata som kollektivgate
Tollbodgata som kollektivgate
Kristiansand kommune
Kostnad Ca. 13 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Vågsbygd terminal
Vågsbygd terminal
Kristiansand kommune
Kostnad Ca. 12 millioner kroner

Les mer

Informasjon om Veibelysning Hortemo-Stokkeland
Veibelysning Hortemo-Stokkeland
Songdalen kommune
Kostnad 3,2 millioner kroner

Les mer