Vågsbygd terminal

Kristiansand

Kostnad: 
Ca. 12 millioner kroner

Finansiering:
Belønningsmidler

Bygd ferdig:
2016

Vågsbygd terminal ble ferdigstilt og satt i drift i høsten 2016. Anlegget består av 3 busstopp på hver side av Kirsten Flagstads vei med universell utforming. Det er 2 ventebuer og benker på hver side, med sanntidsvisning. Kollektivterminalen har fått nye gatelykter med ledlys. For å unngå krysning av gaten er det anlagt midtrabatt med gjerde og rampe opp til broovergang. Mot Vågsbygd videregående skole er det tilrettelagt for mer sykkelparkering. Ny sjåførbu hører også med til prosjektet. Det samme gjør en solid oppstramming og forskjønnelse av området som grenser inn mot Vågsbygd skole, blant annet 22 forstøtningsmurer i naturstein. Vågsbygd terminal nå er blitt et fullverdig kollektivknutepunkt, der det ligger ved Vågsbygd senter. Det er god plass til å regulere bussrutene i Vågsbygd.