Bompengeregnskap

2009 – 2018

Finn ut hva bompengene og belønningsmidlene fra 2009 til 2018 er brukt til.

I Kristiansandsregionen reiser vi nå mer bærekraftig og miljøvennlig, takket være en målrettet satsing på kollektivtransport og sykkel- og gangveier.

Dette har vi fått til ved bruk av bompenger og belønningsmidler fra 2009 til 2018 i Kristiansandsregionen.

Andre tiltak:
Innfartsparkering: 13 anlegg. 700 p-plasser (sykkelparkering på de fleste), snarveier, busstopp, trafikksikkerhetstiltak, sykkelparkering og mer.

Prosjekter som er gjennomført med bompenger og belønningsmidler fra 2009 til 2018

Flere prosjekter