Gang- og sykkelvei ved Vennesla ungdomsskole

Vennesla

Lengde:  
Ca. 300 meter

Kostnad:
Ca. 2 millioner kroner

Finansiering: 
Belønningsmidler

Bygd:
2018.

Prosjektet er en omlegging av en eksisterende gang- og sykkelvei som tidligere har gått delvis gjennom ungdomsskolens skolegård. Ny gang- og sykkelvei, inkludert belysning, ble ferdigstilt tidlig i 2018. Prosjektet er gjennomført av hensyn til skolen, jobbpendlere som passerer skolen, og fordi det er bygd ny svømmehall ved siden av skolen. Nå er all gang- og sykkeltrafikk organisert på en god måte.