Kollektivtrafikk

To millioner flere bussreiser i Kristiansandsregionen

Belønningsmidler er i mange år brukt for å styrke busstilbudet i Kristiansandsregionen. Det virker!

I 2018 var det 9,4 millioner bussreiser i regionen,
2 millioner flere enn i 2009.

Økningen tilsvarer 5500 flere bussreiser hver dag. Det er mange sparte bilturer, noe som gir mindre kø, bedre fremkommelighet og lavere utslipp – til glede for alle i regionen.

At flere tar bussen skyldes blant annet bedre rutetilbud, moderate priser på periode- og flexikort, sanntidsinformasjon, mobilbillett, oppgraderte busstopp, nye kollektivfelt og flere innfartsparkeringer. 

Belønningsmidlene har bidratt sterkt til moderniseringen av kollektivtrafikktilbudet på Agder.

Passasjertall for Kristiansandsregionen
(Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen)

Flere ruter og tilnærmet fossilfri transport

I 2018 ble 139 dieselbusser erstattet av 153 busser som går på strøm, biodiesel eller en kombinasjon av strøm og biodiesel. Kollektivtransporten i Kristiansandsregionen ble tilnærmet fossilfri, og for første gang kjører fem helelektriske busser rundt i regionen. Rutetilbudet i Kristiansandsregionen ble i 2018 kraftig forsterket.