Kollektivfelt Gartnerløkka-Jørgen Moes gt.

Kristiansand

Lengde:
350 meter

Kostnad:
Ca. 45 millioner kroner

Finansiering:  
Belønningsmidler. Kostnadene til sykkelvei med fortau inkludert.

Bygd:
2015

Et 350 meter langt kollektivfelt er bygd fra Gartnerløkka til bryggeriet, slik at bussene får et fortrinn. I morgenrushet er det som regel kø inn mot Gartnerløkka. Det er bygd fire nye busstopp, og det er anlagt sykkelbøyler ved busstoppene. 

Byggeprosjektet for kollektivfelt og sykkelvei med fortau består av: 

  • 4000 meter granittsten
  • 2000 kvadratmeter smågatestein
  • 20.000 kvadratmeter asfalt
  • 47 lyktestolper
  • 2000 lengdemeter kabelgrøft
  • 950 lengdemeter overvannsledning
  • 52 kummer og sluk
  • 8000 stauder
  • 25 trær
  • 2000 kvadratmeter gress

For å få plass til kollektivfelt og sykkelvei med fortau er det skutt ut 4200 kubikkmeter stein fra Baneheia.

I stedet for å rive den gamle broa over Grimsbekken ble Grim bro restaurert innenfra med en helt ny og banebrytende teknikk. Dette kostet 2,5 millioner kroner. Innsparing i forhold til å rive og bygge ny bro er 15 millioner kroner. Den nye løsningen berget Grim bro. Dette gjorde det mulig for Christiansands Byselskap å avduke et kulturhistorisk minnesmerke. Sett fra Grimsbekkens bredd er Grim bro vakker med en steinsatt brobue.