Fv. 456 Auglandsbukta-Flødemelka

Kristiansand

Kostnad:
76,4 millioner kroner

Finansiering: 
Bompenger: 48,7 millioner kroner

Mer informasjon kommer