Myrane trafikkareal

Birkenes

Kostnad:
8 millioner kroner, hvorav 5,3 millioner fra belønningsmidlene.

Bygd:
2018

På Myrane langs fylkesvei 402 ble det høsten 2018 bygd ferdig en kombinert bussholdeplass for skolebusser og innfartsparkering. Myrane trafikkareal ligger like i nærheten av Birkeland skole og Valstrand skole. Området er velegnet fordi det ligger både nær de to skolene og mange av de eldre boligområdene i kommunene. Det ligger samtidig nær de nyeste boligområdene og Birkeland sentrum.