Reguleringsplass Sørlandsparken

Kristiansand

Kostnad:
1 million kroner

Finansiering:
Belønningsmidler

Bygd:
2015

Reguleringsplass Sørlandsparken ble åpnet i 2015. Den har gjort det mye enklere å regulere de viktige metrorutene M1 og M2, som er to av bussrutene med flest passasjerer i regionen. Regulering betyr at bussene har et sted å vente slik at de kommer i rute.