Tollbodgata som kollektivgate

Kristiansand

Lengde:
Ca. 300 meter

Kostnad:
Ca. 13 millioner kroner

Finansiering:
Belønningsmidler

Bygd:
2010-2013

Tre kvartal i Tollbodgata, mellom Festningsgata og Vestre Strandgate, ble i perioden 2010-2013 bygd om til kollektivgate. Kvartalene fra Kirkegata til Vestre Strandgate ble ferdigstilt og satt i drift i november 2010, mens strekningen langs Rådshuskvartalet stod ferdig i 2013. Det er bygd nye gateterminaler langs alle kvartal. 

Kollektivgaten har fått granittheller på begge sider. Det er lagt fjernvarme på kollektivsiden. Det er også bygd busskur med benker og satt opp nye lysmaster. Selve veilegemet ble gravd av. Nye overvannsrør og ulike kabler ble lagt i bakken før gaten ble fylt igjen og asfaltert på nytt. Gaten fikk også skilting som kollektivgate, slik at færre personbiler kjører gjennom gata.