Innfartsparkering Rona

Kristiansand

Kostnad:
Ca. 2 millioner kroner

Finansiering: 
Belønningsmidler

Bygd:
2014

Til erstatning for en tidligere innfartsparkering på Rona (nedlagt høsten 2013), ble det sommeren 2014 bygd og åpnet en ny innfartsparkering. Den nye har 50 p-plasser. Tidligere anlegg hadde 30 plasser. Anlegget ble oppgradert med asfaltdekke høsten 2014. Innfartsparkeringen på Rona er en av de mest benyttede innfartsparkeringene i regionen.