Sidespor Vatnestrøm stasjon

Iveland

Kostnad:
Sidesporet har kostet 20 millioner kroner.

Finansiering: 
Spleiselag mellom Bane Nor, fylkeskommunene på Agder og statlige belønningsmidler (5,5 millioner kroner). 

Bygd:
2017

Sidesporet på Vatnetrøm stasjon i Iveland ble bygget slik at produktene til Voss Water kan gå på jernbane til havna i Kristiansand. Tidligere ble vannproduktene fraktet med vogntog. Sidesporet på Vatnestrøm og tilpasninger i Kristiansand havn er et godt klimaprosjekt. Jernbanetransport av drikkevann fra Voss Water erstatter årlig ca. 7000 vogntog. Det reduserer utslipp av klimagasser med 20.000 tonn CO2.