Fv. 239 Møglestu-Stykkene

Lillesand

Kostnad:
10,6 millioner kroner

Finansiering: 
Bompenger: 7,1 millioner kroner

Mer informasjon kommer