Innfartsparkering Gamle Postgården

Vennesla

Antall plasser:
28

Kostnad: 
1,5 millioner kroner

Finansiering: 
Belønningsmidler

Bygd:
2010

Anlegget ligger i sydenden av Vennesla sentrum, og er en av de mest benyttede innfartsparkeringene i regionen. I prosjektet ble det bygd sykkelparkering med tak og plass til 12 sykler. Nytt busskur ble også satt opp.