Innfartsparkering Kjerlingland

Lillesand

Kostnad:
1 millioner kroner

Finansiering:
Belønningsmidler

Bygd:
2014

Innfartsparkeringen er bygd på Kjerlingland ved E 18 (Brønningsmyra). Den består av 15 biloppstillingsplasser og busstopp med bussbuer på begge sider av fylkesvei 420. Nesten alle regionale ruter kjører forbi disse busstoppene. Innfartsparkeringen er bygd for alle som bor i Lillesand / Birkenes, ikke minst for de som bor i vestlige deler av Lillesand. Denne Innfartsparkeringen gir, sammen med innfartsparkeringene ved Borkedalen og på Gaupemyr øst for Lillesand sentrum, et godt tilbud til befolkningen.