Rv. 461 Skinnarsmoen - Hortemo

Songdalen

Kostnad:
15,5 millioner kroner

Finansiering: 
Bompenger: 11,6 millioner kroner

Mer informasjon kommer