Fv. 303 Kuliavegen, samferdselstiltak

Songdalen

Kostnad:
35,2 millioner kroner

Finansiering: 
Bompenger: 32,3 millioner kroner

Mer informasjon kommer