Innfartsparkering Grovane

Vennesla

Antall p-plasser: 
33

Kostnad:
3,5 millioner kroner

Finansiering:
Belønningsmidler.

Bygd:
2017

Innfartsparkeringen på Grovane er anlagt på p-området til Setesdalsbanen. Det er sambruk mellom innfartsparkering og parkering for besøkende til Setesdalsbanen. Innfartsparkeringen med ny bussholdeplass og ny innkjøring til parkeringsplassen, var første byggetrinn i et totalprosjekt. I 2018 ble resten av parkeringsanlegget på Grovane oppgradert til samme standard, men med annen finansiering. 

Innfartsparkeringen er først og fremst bygd for innbyggere i Iveland og øvre del av Vennesla. De kan sette fra seg bilen gratis på Grovane og ta Venneslabussen videre mot Kristiansand. I rushtiden går det to busser i timen.

Foto: Samir Kolukcija

Foto: Samir Kolukcija