Fv. 461 Brennåsen - Nodeland gang- og sykkelvei

Songdalen

Kostnad:
24,9 millioner kroner

Finansiering: 
Bompenger: 24,5 millioner kroner

Mer informasjon kommer