Rv. 9 Homstean, miljøgate/gang- og sykkelvei

Vennesla

Kostnad:
5,5 millioner kroner

Finansiering: 
Bompenger 

Mer informasjon kommer