Fv. 452 Fagerholt - Justvik

Kristiansand

Kostnad:
100,9 millioner kroner

Finansiering: 
Bompenger: 15 millioner kroner

Mer informasjon kommer