Fv. 160/Fv. 159 Torve-Moneveien

Kostnad:
12,3 millioner kroner

Finansiering: 
Bompenger 

Mer informasjon kommer